Cenová ponuka - Foresta SK

Prejsť na obsah

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky
Máme záujem o vypracovanie cenovej ponuky na informačný systém WebLES podľa nižšie uvedenej špecifikácie


Subjekt

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip
Špecifikácie (Vyplňte číselné údaje v nalsedujúcich riadkoch a vyznačte požadované moduly /dodávka niektorých modulov je viazaná na dodávku modulu nad ním/ minimálny rozsah licencovaných modulov je PSoL a LHE)Vyberte si požadované moduly

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Vstup prvotných údajov výroby

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Pracovníci a mzdy

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Pracovníci a mzdy

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Účtovanie

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Účtovanie

ÁNO
NIE
Tip
Dodávka je viazaná na modul Účtovanie

Návrat na obsah