Zásady ochrany osobných údajov „Privacy policy

Aplikácia WebLES, určená pre prácu v operačnom systéme Android, automaticky nezhromažďuje žiadne osobné údaje užívateľa ani ich nikam neposiela.

Osobné údaje užívateľa

Osobné údaje užívateľa, ktoré môže do aplikácie zadať samotný užívateľ, aplikácia nikam neposiela a ani ich nevyužíva na iné účely, ako je popísané v užívateľskej dokumentácii.

Údaje o subjektoch tretích strán

Údaje o subjektoch tretích strán, ktoré môže do aplikácie zadať užívateľ, aplikácia nikam neposiela a ani ich nevyužíva na iné účely, ako je popísané v užívateľskej dokumentácii.

Informácie o polohe užívateľa

WebLES zhromažďuje údaje o polohe,  aby umožnil orientáciu v teréne a zaznamenávanie objektov grafickej evidencie, vyžadovaných z prevádzkových a/alebo legislatívnych dôvodov. Kvôli dodržaniu pravidiel bezpečnosti práce v terénnych podmienkach zhromažďuje údaje o polohe aj vtedy, keď je aplikácia zatvorená alebo pracuje na pozadí, t. j. aj pri vypnutom displeji.

Na zhromažďovanie údajov o polohe musí mať WebLES povolené zaznamenávanie polohy VŽDY. Toto nastavenie je možné kedykoľvek zmeniť cez Nastavenia/Aplikácie/WebLES/Povolenia.      

Explicitný súhlas so zhromažďovaním údajov o polohe udeľuje obsluha pomocou funkcie „Zapnúť sledovanie polohy“ a je vizuálne indikované v užívateľskom rozhraní aplikácie. 

WebLES nikdy neposkytuje zaznamenané údaje o polohe tretím stranám za účelom reklamy.

Fotografie a videá

Aplikácia ukladá fotografie a videá len na pokyn užívateľa, nikam ich neodosiela a ani ich nevyužíva na iné účely, ako je popísané v užívateľskej dokumentácii.

Povolenia operačného systému Android

Aplikácia WebLES pre využitie svojej plnej funkcionality požaduje od užívateľa povolenie vykonávať nasledovné:

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - umožňuje ukladať údaje do mobilného zariadenia

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - umožňuje sledovanie polohy zariadenia na zobrazenej mape

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION - umožňuje sledovanie polohy zariadenia na pozadí pri zapnutom automatickom zaznamenávaní polohy

android.permission.CAMERA - umožňuje použiť kameru zariadenia na čítanie čiarových a QR kódov

android.permission.BLUETOOTH - umožňuje použiť a pracovať s inými BLUETOOTH zariadeniami

android.permission.INTERNET - umožňuje používať internet na prenos údajov medzi zariadením a serverom aplikácie

Pripomienky a otázky k aplikácii môžete posielať na adresu info@foresta.sk.